ST. Barbara terborg

Historie

R.K. Begraafplaats St. BarbaraHierbij enige wetenswaardigheden over ons kerkhof,


Naam:

Veel (katholieke-) kerkhoven zijn vernoemd naar St. Barbara, een Heilige uit het jaar ± 300 na Christus. Zij wordt volgens de overlevering aanbeden, omdat zij in staat is het sterven te verlichten! Tevens is zij patrones van verschillende ambachtsberoepen en studenten. Ook beschermt zij tegen blikseminslag en brand!


Historie:

De begraafplaats aan de Silvoldseweg bestaat tegenwoordig uit 5 delen

Vanuit de Silvoldseweg  bekeken is het meest rechtse deel het katholieke deel

De overige delen zijn de Hervormde begraafplaats,  de Algemene begraafplaats, de Israelitische begraafplaats en sinds 2006 een begraafplaats voor Moslims.

De historie gaat terug tot 1829  naar aanleiding van een koninklijk besluit van 1827 waarbij een begraafplaats verplicht werd gesteld voor steden/dorpen met meer dan 1000 inwoners.  Voordien was het begraven van een overledene dus minder strak geregeld! Het oudste deel is het 1½ meter hoger gelegen gedeelte. Vroeger was deze hoogte gunstig in verband met de toen hogere waterstanden.

Op dit hoger gedeelte staat ook het karakteristieke baarhuisje, dat in 2009 nog is opgeknapt. Het muurwerk verraadt dat er vroeger een T-vormig pannendak op het gebouwtje heeft gestaan en dat door herstel van oorlogschade de huidige vorm is ontstaan! De huidige functie van het gebouwtje is bergruimte.

Op het oude gedeelte werd vroeger in verschillende klassen begraven, 1e klasse, 2e klasse en  3e klasse. Slechts enkele graven op dit hoge gedeelte wordt nog actief beheerd. In 2016 zijn de graven van de fam. Deurvorst door de fam. Deurvorst gerestaureerd, met daarbij ook het graf van de fam. Elsensohn en de fam. Luiken (RoodeLeeuw), waardoor dit kerkhof-deel zelfs monumentaal is geworden. De laatste 50 jaar wordt vrijwel uitsluitend op het “lage”gedeelte begraven!


Huidige situatie:

Ons kerkhof wordt beheerd door de stichting R.K. begraafplaats St. Barbara Terborg, waarbij 4 vrijwilligers betrokken zijn. Een belangrijke taak is de administratie, het beheer en onderhoud van het kerkhof , zowel tuin als algemeen onderhoud. Tevens zijn zij de contactpersonen voor, tijdens en na de begrafenis.

Op het informatiebord op het kerkhof is te zien waar welk graf te vinden is.

Een nieuw graf wordt aangegaan voor een periode van 20 jaar (wettelijke verplichting), waarna de grafrechten telkens met 10 jaar verlengd kunnen worden.

In overleg met de kerkhofbeheerder wordt de plaats van een nieuw graf uitgezocht!

Ook is het mogelijk een graf te reserveren, waarbij dan een plaatsvoorkeur aangegeven kan worden. Voor urnen heeft onze begraafplaats de beschikking over zogenaamde urnenkelders, waarin 4 urnen geplaatst kunnen worden.

Een kerkhof voorziet in de behoefte om nabestaanden in de gelegenheid te stellen, om hun overleden dierbaren te kunnen bezoeken.